ORGANIZACIJSKI ODBOR

PREDSJEDNICA

Snježana Čukljek

DOPREDSJEDNICA

Vesna Turuk

ČLANOVI

Ozren Digula

Domagoj Gajski

Ana Marija Hošnjak

Ivan Jurak

Dalibor Kiseljak

Nenad Mojsović

Ana Mojsović-Ćuić

Tatjana Njegovan Zvonarević

Mara Županić

STRUČNI ODBOR

KOPREDSJEDNICI

Damir Lučanin

Jadranka Pavić

ČLANOVI

Jasna Bošnir

Lana Feher Turković

Aleksandar Racz

Ozren Rađenović

Goran Roić

Tomislav Sajko

Snježana Schuster

Biserka Sedić